AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri - 2023 | AppFellas

Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri

Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri

Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin staj yaptıkları süre boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve kazandıkları tecrübeleri kaydettiği bir deftere "Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri" denir. Bu defterin amacı, öğrencilerin staj dönemi boyunca öğrendiklerini ve yaptıkları çalışmaları belgelemek suretiyle, staj yaptıkları kurumdan alacakları belgelerle birlikte mezuniyet için gerekli şartları yerine getirmelerine yardımcı olmaktır.

İlgili içerik:
Mobil Uygulama Fiyatları
Mobil Uygulama Yapan Firmalar

Hangi Bilgisayar Mühendisliği Programları Staj Defteri Gerektirir?

Staj defteri, öğrencilerin staj süresince yaptıkları çalışmaları, aldıkları eğitimleri ve tecrübeleri düzenli bir şekilde kaydetmelerine olanak tanıyan bir belgedir. Bazı bilgisayar mühendisliği programları, öğrencilerinin staj defteri tutmalarını zorunlu kılarlar. Bu programlar arasında:

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programları

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri

Bu programlar öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmaları ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmelerine yardımcı olmak amacıyla stajlar düzenlerler. Staj defteri tutulması da öğrencilerin stajlarını daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur.

Yüksek Lisans Programları

 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları
 • Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları genellikle öğrencilerin belirli bir alanda uzmanlaşmalarını sağlamayı hedeflerler. Bu nedenle, staj defteri tutulması, öğrencilerin belirli bir konu hakkında tecrübe kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla özellikle önemlidir.

Sonuç Olarak

Bazı bilgisayar mühendisliği programları staj defteri tutulmasını zorunlu kılarlar. Bu programlar, öğrencilerin staj süresince tecrübe kazanmalarını, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmelerini ve mesleki bilgi birikimlerini arttırmalarını amaçlamaktadır.

İlgili içerik:
Android Uygulama Yapma
iOS Uygulaması Nasıl Yapılır? iOS Uygulama Geliştirme
Programlama Dili Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Staj Defteri Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği stajı, öğrencilerin bilgisayar mühendisliği alanında sahip olduğu teorik bilgileri pratik uygulamalarla bütünleştirmelerine olanak sağlar. Stajın temel amacı, öğrencilere mesleki tecrübe kazandırmaktır. Bu nedenle stajlar, genellikle üç aylık periyotlarda gerçekleştirilir.

Staj Defteri Nedir?

Staj defteri, öğrencilerin staj süresince yaptıkları işleri ve karşılaştıkları zorlukları kaydettikleri bir dökümandır. Defter, öğrencilerin staj deneyimlerini ve öğrendikleri bilgileri konsolide etmelerine yardımcı olur. Ayrıca staj defteri, stajyerin öğrenme sürecinin bir kanıtıdır ve işverenlerin stajyerin performansını ve tecrübelerini değerlendirmelerine yardımcı olur.

Staj Defterinin Özellikleri Nelerdir?

Staj defteri için belirli bir format yoktur, ancak genellikle şu özellikleri içerir:

 • Stajyerin ve işverenin bilgileri
 • Stajyerin iş tanımı
 • Stajyerin staj süresince çalıştığı projeler ve görevleri
 • Takım çalışmaları
 • İşyeri etik kuralları
 • Stajyer tarafından edinilen bilgilerin özeti
 • Zorluklar ve bunların üstesinden gelinmesi
 • Stajyerin gelecekteki öğrenme hedefleri
 • Stajyerin staj süresi boyunca aldığı geri bildirimler

Staj defterinin sağlaması gereken unsurlar genellikle her okulda farklılık gösterir. Öğrencilerin staj defteri için gereksinimleri ve formatı dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekmektedir.

 

Staj Defterinin Önemi Nedir?

1. Staj Deneyimini Belgeler

Staj defteri öğrencinin staj yaptığı firma veya kurumda kazandığı deneyimleri ayrıntılı bir şekilde belgelemesine olanak sağlar. Bu sayede staj sürecindeki öğrenim, uygulama ve katılım durumları somut verilerle anlatılabilir.

2. Staj Sonu Değerlendirme İçin Kaynak Teskil Eder

Birçok üniversitede stajların sonunda öğrenciler tarafından staj defterleri teslim edilir. Staj defteri verilemeyen stajlar genellikle kabul edilmemektedir. Staj defterinde yer alan bilgiler, öğrencilerin staj sonu değerlendirmesi için önemli bir kaynak teşkil eder.

3. Staj Sürecindeki Adımların Düzenli Takibini Sağlar

Staj defteri, öğrencinin staj sürecindeki ilerlemesinin ve adımlarının düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Her bir günün not edilmesi, öğrencinin neler yaptığını, neler öğrendiğini ve diğer ayrıntıları takip edebilmesine yardımcı olur.

4. Staj Koordinatörlerinin Değerlendirme Sürecine Katkı Sağlar

Staj koordinatörleri, staj defterleri aracılığıyla öğrencilerin yapmış olduğu stajın kalitesini ve niteliğini değerlendirmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin staj defterine yeterli önemi vermesi ve düzenli olarak güncellemesi gerekmektedir.

5. Meslekî Gelişim İçin Önemlidir

Öğrenciler stajlarında hem teorik bilgilerini pekiştirirler hem de uygulama becerileri kazanırlar. Staj defteri, öğrencilerin meslekî gelişiminde önemli bir rol oynar. Hem staj sürecinde yaptıkları çalışmaları unutmamak hem de sonraki meslek hayatlarında referans teşkil etmek için defterlerini saklamaları önemlidir.

İlgili içerik:
Mobil Uygulama Geliştirmeye Nereden Başlanmalı?
Mobil Yazılımcı Nasıl Olunur?

Staj Defteri Tutma İle İlgili Bilgiler

Staj Yapılan Kurumun Kurallarına Göre

Staj süresi boyunca kaç adet defter tutmanız gerektiği, stajını yaptığınız kurumun kural ve yönetmeliklerine göre değişebilir. Bu yüzden, staj yapacağınız kurumun stajyerler için belirlediği defter sayısı ve türü hakkında bilgi almanız önemlidir.

Genellikle En Az Bir Defter Tutulur

Kurumların stajyerler için talep ettiği defter sayısı değişse de, genellikle en az bir staj defteri tutmanız beklenir. Bu defterde, staj yaptığınız süre boyunca neler yaptığınız, hangi işleri üstlendiğiniz, öğrendiğiniz bilgiler, katıldığınız eğitimler ve seminerler gibi konulara yer vermeniz gerekir.

Staj Defterleri Elektronik Ortamda da Tutulabilir

Günümüzde, birçok kurum stajyerlerin defterlerini elektronik ortamda veya çevrimiçi sistemler aracılığıyla tutmalarına izin vermektedir. Bu durumda, staj defterlerinin nasıl tutulması gerektiği ve hangi formatta gönderilmesi gerektiği gibi konuları da kurumun belirlediği yönetmeliklerde bulabilirsiniz.

Defterlerin Düzenli Olarak Doldurulması Önemlidir

Staj defterlerinin düzenli olarak doldurulması ve güncellenmesi, hem stajyerin kendisi için hem de kurum tarafından yapılan değerlendirmelerde olumlu bir etki yaratır. Bu yüzden, staj yaptığınız süre boyunca defterinizi düzenli olarak güncellemeli ve zamanında teslim etmelisiniz.

Defterlerin Teslim Tarihleri Kurumlara Göre Farklılık Gösterir

Staj defterlerinin teslim tarihleri, kurumların kural ve yönetmeliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı kurumlar defterleri staj süresi sonunda talep ederken, bazıları defterlerin belirli aralıklarla teslim edilmesini isteyebilir. Bu nedenle, defter teslim tarihleri konusunda da kurumun belirlediği yönetmelikleri takip etmeniz önemlidir.

Staj Defterinin Doldurulma Şekli

1. Başlangıç Bilgileri

Staj defterinin ilk sayfasında, staj yapılacak kurumun adı, stajın başlama ve bitiş tarihleri, stajyerin adı ve soyadı, programı, sınıfı, staj yapılacak bölümün adı gibi bilgiler yer almalıdır.

2. Giriş

Staj defterinin ikinci sayfasında, stajyerin staj yapacağı bölümle ilgili genel bilgiler verilir. Bu bilgiler ayrıntılı olmasa da stajyerin kurum hakkında genel bir fikir sahibi olmasına yardımcı olur.

3. Stajın Amacı

Staj defterinde, stajyerin stajından beklentileri ve kendisine verilen görevler açıklanır. Bu bölümde stajyer, stajın amacını ve kendisinden beklenenleri net bir şekilde anlamalıdır.

4. Çalışma Planı

Bu bölümde, stajyerin her gün ne yaptığı, hangi görevleri üstlendiği, stajda öğrendiği konulara yer verilir. Stajyer, çalışma planının düzenli bir şekilde güncellenmesi ve tamamlanması için elinden geleni yapmalıdır.

5. Proje ve Uygulama Raporları

Staj defterinin bu bölümü, stajyerin stajı boyunca yaptığı projelerin ve uygulamaların ayrıntılı bir şekilde yer alması gerekmektedir. Bu bölüm, stajyerin staj sürecindeki gelişimini gösteren en önemli bölümdür.

6. Değerlendirme

Staj defterinin son sayfasında, stajyerin staj sürecinin değerlendirilmesi yer alır. Bu bölümde stajyerin stajının başarılı veya başarısız olduğu belirtilir. Aynı zamanda stajyerin staj sonrası yapabileceği gelişim önerileri de bu bölümde yer alır.

7. İmza ve Onay

Staj defterinin son sayfasında, stajyerin staj süreci ile ilgili düşüncelerini belirteceği bir bölüm bulunur. Bu bölümde stajyer, stajının kendisi için ne anlama geldiği ve ne kadar faydalı olduğunu açıklamalıdır. Stajyerin ve staj yapacağı kurumun yetkililerinin imzaları bu bölümde yer alır.

Staj Defteri Kaç Sayfa Olmalıdır?

Öncelikle Staj Defteri Nedir?

Staj defteri, bir öğrencinin işletme, fabrika, bölge veya kurum gibi sektörlerde başarılı bir şekilde tamamladığı staj deneyimlerinin kaydedildiği belgedir. Staj defteri, öğrencinin staj süreci boyunca edindiği bilgi, beceri ve tecrübeleri kapsayan bir rapor niteliğindedir.

Staj Defteri Kaç Sayfa Olmalıdır?

Staj defterinin kaç sayfa olması gerektiği konusu, birkaç faktöre bağlıdır. İşte bu faktörler:

Staj Süresi

Staj defterinin sayfa sayısı, öğrencinin staj süresi ile doğru orantılıdır. Eğer staj süresi uzunsa, staj defteri de daha uzun olacaktır. Genellikle 20 sayfa ile 50 sayfa arası kabul edilir.

Stajın Türü

Staj defterinin sayfa sayısı, öğrencinin stajının türüne de bağlıdır. Örneğin, bir öğrenci bir haftalık bir staj yapıyorsa, staj defterinin sayfa sayısı çok düşüktür. Ancak, öğrenci üniversite mezuniyeti için gerekli olan üç aylık bir staj yapıyorsa, staj defteri en az 20 sayfa olmalıdır.

Kurumun İstenilen Şartları

Staj defteri sayfa sayısı, kurumun istenen şartlarına da bağlıdır. Bazı kurumlar, öğrencilerden staj defterinin belirli bir minimum sayfa sayısına sahip olmasını isteyebilirler. Bu durumda staj defterinin sayfa sayısı, kurumun istemiş olduğu minimum sayfa sayısı kadar olmalıdır.

Sonuç

Staj defterinin sayfa sayısı, öğrencinin staj süresi, stajın türü ve kurumun istenen şartlarına bağlı olarak değişir. Genel olarak 20-50 sayfa arasında kabul edilir. Staj defteri, öğrencinin staj sürecinde edindiği bilgi, beceri ve tecrübelerini yansıtan bir rapor niteliğindedir.

Staj Defterinde Yer Alması Gereken Bilgiler

1. İşletme Bilgileri

 • İşletmenin adı, adresi ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, web sitesi)
 • İşletmenin faaliyet alanı ve size sağladığı staj imkanı hakkında bilgi

2. Staj Dönemi Hakkında Bilgiler

 • Stajın başlama ve bitiş tarihleri
 • Günlük staj saatleri
 • Staj süresi boyunca görev aldığınız bölümler ve görevleriniz
 • Staj süresince ilerleme ve deneyim kazanma hedefleriniz

3. Performans Değerlendirmesi

 • İşletmedeki sorumlular tarafından yapılan stajyer performans değerlendirmesi
 • Kendi değerlendirmeniz ve kendinizi geliştirme planlarınız

4. Proje ve Görevler

 • Staj süresince katıldığınız projeler, projelerin amacı ve sonuçları
 • Size verilen görevler ve nasıl tamamlandıkları
 • Proje ve görevlerde kullandığınız yöntemler ve teknikler

5. Kişisel Gelişim ve Öğrenme Kazanımları

 • Staj süresince edindiğiniz bilgi ve beceriler
 • Yeni öğrendiğiniz becerilerin ve bilgilerin iş hayatınızda kullanım alanları
 • Staj döneminde karşılaştığınız zorluklar ve nasıl çözüme kavuşturduğunuz

6. Katkı ve Düşünceler

 • Staj süresince işletmede görülen eksiklikler ve önerileriniz
 • İşletme hakkındaki genel yorum ve düşünceleriniz
 • Bu staj deneyiminizin ileriye dönük kariyer hedeflerinize nasıl etki ettiği

 

Staj Defterinin Hazırlanması

Giriş

Staj defteri, öğrencilerin staj yaparken edindikleri tecrübeleri, gözlemleri ve yaşadıklarını yazdıkları bir belgedir. Bu belge, staj yapan öğrencilerin aldıkları eğitimin bir parçasıdır ve değerlendirmeye tabi tutulur. Bu nedenle, staj defteri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

İçerik

Staj defteri içeriği, stajı yapılan bölüm ya da firmanın gerekliliklerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak staj defteri şu başlıkları içermelidir: - Staj yeri hakkında bilgilendirme: Staj yapılan yer hakkında bilgi verilmeli ve firma ya da kurum hakkında detaylı bir tanıtım yapılmalıdır. - Stajın amacı: Staj yapılma amacı ve hedefleri belirtilmelidir. - Staj planı: Stajın yapılacağı süre ve içeriği hakkında bilgi verilmelidir. - Staj sırasında edinilen beceriler: Staj esnasında öğrencinin öğrendiği beceriler ve bu becerilerin nasıl edinildiği açıklanmalıdır. - Stajı yapan öğrencinin gözlemleri: Öğrencinin staj yeri hakkındaki gözlemleri, yaşadıkları ve tecrübeleri yazılmalıdır. - Özyansıma: Staj sonrası özyansıma yapılmalı ve staj esnasında çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı tecrübeler üzerine düşünceler ve değerlendirmeler yazılmalıdır. - Öğrencinin değerlendirmesi: Staj yapan öğrenci, kendisinin çalışma performansı hakkında kendisine verdiği not ve firma ya da kurumun stajyer hakkındaki değerlendirmesi yazılmalıdır.

Staj Defterinin Yazımı

Staj defteri hazırlanırken, aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir: - Yazım kurallarına uygun olmalıdır. - Düzgün ve okunaklı bir yazı stili kullanılmalıdır. - Dil ve anlatım doğru kullanılmalıdır. - Staj defteri, okuyucuya amaca uygun bilgi vermeli, konu dışı detaylardan kaçınılmalıdır. - Defter, öğrencinin kendisine ait bir çalışma olduğundan başkası tarafından hazırlanmamalıdır.

Bitirirken

Staj defteri hazırlanırken, öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalar yukarıda açıklanmıştır. Staj defteri, öğrencinin aldığı eğitimin bir parçasıdır ve ciddiye alınması gerekmektedir. Ayrıca, staj defterinin, stajın sonunda belirtilen tarihte, tamamlanmış ve teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Staj Defteri Hazırlama

Staj Defteri Nedir?

Öğrencilerin staj dönemlerinde yaptıkları işlemleri ve deneyimleri yazılı olarak tutmaları gereken bir defterdir. Staj defteri, öğrencinin işyeriyle birlikte üzerinde çalıştığı projeler, görevler, faaliyetler, elde ettiği sonuçlar, başarıları, hataları, öğrenme süreci gibi birçok konuda bilgi edinmesini ve gelecekteki iş hayatına faydalı olacak bilgileri öğrenci için bir arada saklamaktadır.

Staj Defteri Nasıl Hazırlanır?

Staj defteri hazırlamak için öğrenciler aşağıdaki adımları takip edebilir:

1. Defter Seçimi

Uygun boyutlarda ve sayfa sayısında bir defter seçmek staj defteri hazırlamanın ilk adımıdır. Defterin ciltli ya da spiralli olması öğrencinin tercihine kalmıştır.

2. Başlık ve Sayfa Numaralandırma

Defterin ilk sayfasına staj defterinin adını, öğrencinin adını ve soyadını ve staj dönemini belirten bilgiler yazılmalıdır. Ayrıca sayfa numaraları da belirtilmelidir.

3. Staj Bölümleri

Staj defteri genellikle şu alt başlıklara ayrılır:

 • İçindekiler
 • Giriş
 • Firma Tanımı
 • İş Yapısı, Organizasyon ve Yönetim
 • Departman Tanımları, Faaliyetleri ve İşletme ile İlişkisi
 • Tanıtılan Ürün, Hizmet ya da Proje
 • Staj Süreci, Yapılan İşler, Görevler, Faaliyetler
 • Öğrenilen Yeni Bilgiler ve Deneyimler
 • Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri
 • Sonuç ve Değerlendirme
 • Kaynakça
 • Ekler

4. İçindekiler

Defterin içindekiler bölümünde staj defterinin tüm bölümleri belirtilerek hangi sayfada hangi konunun yazıldığı özetlenir.

5. Giriş Bölümü

Giriş bölümü staj defterinin amacını, öğrencinin staj yeri hakkındaki düşüncelerini, hedeflerini, beklentilerini, kendisini tanıtmasını ve yazılı çalışma sürecini anlatır.

6. Firma Tanımı

Staj yapılan firmanın adı, sektörü, kuruluş amacı, hizmet ya da ürünleri, organizasyon yapısı, stratejik hedefleri ve pazarlama stratejileri gibi bilgiler yer alır.

7. İş Yapısı, Organizasyon ve Yönetim

Staj yapılan firmanın iş yapısı, departmanları, çalışma prensipleri, iş planlaması, yönetim biçimi, sorunları ve çözüm önerileri gibi konulardaki bilgiler staj defterinde yer alır.

8. Departman Tanımları, Faaliyetleri ve İşletme ile İlişkisi

Staj yapılan departmanın tanımı, görevleri, faaliyetleri, departman içi iletişim ve bölümler arası ilişkiler, departmanın stratejik hedefleri gibi konulara yer verilir.

9. Tanıtılan Ürün, Hizmet ya da Proje

Firmanın tanıtılan ürünleri, hizmetleri ya da projeler hakkında bilgi verir. Öğrenci, staj dönemi boyunca yapılacak projelerde yer alırken öğrendiklerini burada belirtmektedir.

10. Staj Süreci, Yapılan İşler, Görevler, Faaliyetler

Öğrencinin staj dönemi boyunca yaptığı işler, çalıştığı projeler, faaliyetler, aldığı sorumluluklar, teknik ve becerisel yetkinliklerinin belirtildiği bölümdür.

11. Öğrenilen Yeni Bilgiler ve Deneyimler

Öğrencinin staj dönemi boyunca edindiği yeni bilgiler, kazanılan tecrübeler, öğrendiği işle ilgili bilinmeyen terimler gibi konular burada yer almaktadır.

12. Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri

Staj dönemi boyunca öğrencinin karşılaştığı problemler ve bu problemlerin nasıl çözüme kavuştuğu gibi konular bu bölümde açıklanır.

13. Sonuç ve Değerlendirme

Öğrencinin stajını tamamlayarak elde ettiği sonuçlar, hedeflerinin gerçekleşme durumu, işyerindeki performansı, beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, stajın sağladığı faydalar ve gelecekteki iş hayatına katkıları gibi konular bu bölüme yerleştirilir.

14. Kaynakça

Kullanılan kaynaklar, önerilen okuma listeleri, tezler vb. çalışmalar burada yer almaktadır.

15. Ekler

Staj sürecindeki fotoğraflar, görüntüler, raporlar, sunular, dokümanlar gibi materyaller bu bölümde yerleştirilebilir.

16. Editöryel İşlemler

Defterin yazım kurallarına uygun olması, imla hatalarının bulunmaması, sayfa düzeninin, kullanılan yazı tipinin uygunluğu, resimlerin yerleştirilmesi, sayfa numaraları gibi detaylar defter hazırlama süreci sonunda göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç

Staj defteri hazırlamak öğrencilerin iş hayatı için bir yolculuk yapmalarına olanak sağlayan, öğrenme sürecinde edindiklerini düzenli bir şekilde saklama fırsatı veren önemli bir defterdir. Burada yer alan bilgilerin kurumsal bilgiye, iş hayatına yardımcı olacak bilgilere dönüşümü, öğrencilere bir adım önde olmak için önemli kapı aralayacaktır.