AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme Yazılım Mimarisi Nedir?

Yazılım Mimarisi Nedir?

Yazılım Mimarisi Nedir?

Yazılım Mimarisi Nedir?

Yazılım Mimarisinin temel kavramları ve önemi nedir? Tasarlamadan Önce Planlamak: Yazılım mimarisi, bir yazılım projesini kodlamadan önce düşünmeniz ve tasarlamanız gereken üst düzey kavramları ifade eder. Programlama dili seçimi, veritabanı yapılandırması, esneklik, güvenlik ve donanım gereksinimleri gibi tüm yazılım projesinin temelini oluşturur. Yazılım mimarı, projenin altyapısını oluşturur ve bu nedenle yazılım dünyasının mimarları olarak adlandırılırlar. Görevleri, yazılım projesinin tüm süreçlerini planlamak, uygun şekilde tasarlamak ve bu plana sadık kalınmasını sağlamaktır.

Temel Rol ve Sorumluluklar: Yazılım mimarları, yazılım geliştirme sürecinde temel bir role sahiptirler. Kodlama işleminden önce, projenin temel yapı taşlarını yerleştirirler. Yazılım mimarı, kontrollü bir şekilde davranır ve tasarımın sürekli değiştirilmemesini sağlar.

Yazılım Kalitesi İçin Temel:  Genel olarak, yazılım mimarisi modern işletmelerde hayati bir rol oynar. Bir yazılımın sadece kodlama ile oluşturulamayacağını anlamak önemlidir. Yazılım mimarisi, kaliteli yazılımın temelini oluşturur. Aynı zamanda bir yazılımın tasarımı, bileşenleri ve arayüzünün planlanmasında önemli bir modeldir. Yazılım mimarisi, bir uygulamanın boyutu, performansı, güvenilirliği ve güvenliği gibi temel faktörleri belirler.

AppFellas olarak bu yazıda yazılım mimarisinin ne olduğu, neden önemli olduğu ve hangi modellerin kullanıldığı gibi konulardan bahsedeceğiz. Keyifli okumalar dileriz!

Yazılım Mimarisi ve Geliştirme Süreci: Karmaşığın Ötesinde

Temel Adım: Yazılım Mimarisi Oluşturmak

Yazılım mimari ve geliştirme süreci oldukça karmaşık bir yolculuktur. Bu karmaşığı yönetmek ve sorunları çözmek için yazılım mimarisi oluşturmak son derece önemlidir. Yazılım mimarisinin temel amacı, sistemi analiz etmeyi, düzenlemeyi ve bütünlüğünü korumayı kolaylaştırmaktır. Ayrıca, iyi bir yazılım mimarisi ile gelecekteki yazılımları ve teknolojileri sorunsuzca entegre edebilirsiniz.

Kolay Kullanım ve Esneklik

Basit ve uygulanabilir bir sistem oluşturmanın anahtarı, doğru yazılım mimarisine sahip olmaktır. Ayrıca, yazılımları iki temel bölüme ayırmak da önemlidir. Birincisi, kullanıcıların etkileşimde bulunduğu ve görsel kullanıcı arayüzünü (GUI) içeren kısmıdır. İkincisi ise bu arayüzü kontrol eden mantık birimidir. Yazılım mimarisi, bu iki bölümün birbirini etkilemeden çalışmasını sağlar.

Yazılım mimarisi, sistemlerin karmaşıklığıyla başa çıkmanıza yardımcı olan bir temel taşıdır. Aynı zamanda, yazılım geliştirmeyi kolaylaştırır ve gelecekteki değişikliklere hazır olmanızı sağlar.

Modüler Tasarım: Yazılım Geliştirmenin Anahtarı

Çeşitli Tasarım Alternatifleri

Modüler tasarım, farklı tasarım alternatifleri oluşturmak için tek bir modül veya birden fazla farklı modül kullanma olanağı sunar. Aynı zamanda yazılım geliştirmeyi hızlı ve kolay bir hale getiren bir yapım yöntemi olarak da bilinir. Bu yaklaşım, günümüz teknolojisinin gelişmesi ile daha da önem kazanmaktadır. Modüler tasarım ayrıca yapısal, yaratıcı ve davranışsal tasarım kalıplarını oluşturan modelleri içerir.

Yapısal Kalıplar: Yazılım Gruplarını Genişletme

Yapısal kalıplar, temel nesneleri bir araya getirerek daha büyük yazılım gruplarını oluşturmanın bir yoludur. Bu kalıplar, yazılımcıların projelerinde ihtiyaç duydukları çeşitli senaryolarda kullanılmak üzere farklı kategorilere ayrılır. Her bir yapısal kalıp, projelerin başlangıç aşamalarından sonuna kadar çeşitli alternatifler sunar. Yedi farklı yapısal kalıp şunlardır:

 • Adaptör Kalıp (Adapter Pattern)
 • Köprü Kalıp (Bridge Pattern)
 • Bileşik Kalıp (Composite Pattern)
 • Dekoratör Kalıp (Decorator Pattern)
 • Vitrin Kalıp (Facade Pattern)
 • Sineksıklet Kalıp (Flyweight Pattern)
 • Vekil Kalıp (Proxy Pattern)

Yazılım Mimarisi Prensipleri

Yazılım geliştirme süreçlerinde ideal yazılım oluşturmayı hedefleyen ve hatalı tasarımların önlenmesine yardımcı olan prensipler büyük bir öneme sahiptir. Her yazılımcının dikkate alması gereken bu prensipler, aşağıdaki gibidir:

SOLID İlkesi

SOLID, yazılım tasarımlarını anlaşılır ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan beş tasarım ilkesinin bir kısaltmasıdır:

 • SRP - Tek Sorumluluk Prensibi: Karmaşıklığı en aza indirmeyi hedefler.
 • OCP - Açık-Kapalı Prensibi: Mevcut kodun bozulmasını önlemeyi amaçlar ve yeni özellikler eklerken kullanışlıdır.
 • LSP - Liskov Yerine Koyma Prensibi: Alt sınıfların üst sınıfların nesneleriyle uyumlu olmasını destekler.
 • ISP - Arayüz Ayrımı Prensibi: İstemci sınıflarının gereksiz davranışları uygulamaktan kaçınmasını amaçlar.
 • DIP - Bağımlılık Enjeksiyonu veya Tersine Çevirme Prensibi: Düşük düzeyli sınıfları farklı sınıflarla kullanmayı kolaylaştırır ve açık-kapalı ilkesiyle birlikte kullanılır.

Diğer Prensipler

 • DRY - Kendini Tekrarlama Prensibi: Yazılım sistemlerinde kod tekrarını azaltmayı hedefler.
 • KISS - Basit Tut, Aptalca Olma: Yazılım parçalarını basit tutmayı ve gereksiz karmaşıklıktan kaçınmayı amaçlar.
 • YAGNI - İhtiyacınız Yok: Gelecekte ihtiyaç duyulabileceğini düşündüğünüz işlevselliği eklemekten kaynaklanan karmaşıklıktan kaçınmayı amaçlar.
 • Değişenleri Kapsülle: Değişikliklerin etkisini en aza indirmeyi hedefler.
 • Kalıtımın Yerine Kompozisyonu Tercih Et: Ortak kodu iki sınıf arasında yeniden kullanmanın kolay bir çözümü olarak görülen kalıtım yerine, kodun paylaşıldığı bir temel sınıf oluşturmayı önerir.

Sık Tercih Edilen Yazılım Mimarisi Modelleri

Genellikle kullanılan yazılım mimarisi modelleri aşağıdaki gibidir:

Katmanlı (N-Katmanlı) Mimarisi

Yazılımın farklı katmanlara ayrıldığı ve her katmanın belirli bir görevi üstlendiği bir mimari modeldir.

Olay Güdümlü Mimarisi

Olayların tetiklediği ve tepkilerin tanımlandığı bir mimari modeldir.

Mikrokernel Mimarisi

Temel işlevlerin çekirdek birimde bulunduğu ve diğer işlevlerin bu çekirdek birim tarafından yönlendirildiği bir mimari modeldir.

Mikro Hizmet Mimarisi

Uygulamanın küçük hizmetlere bölündüğü ve her hizmetin kendi işlevselliğine sahip olduğu bir mimari modeldir.

Uzay Temelli Mimarisi

Uygulamanın veri ve işlem yükünün farklı uzaylara ayrıldığı bir mimari modeldir.

Öne Çıkan Yazılım Uygulamaları

Hopscotch

Hopscotch, iOS tabanlı bir yazılım uygulamasıdır ve uygulama içi satın alma seçenekleri sunar. Daha fazla özellik için dolar bazında fiyatlandırma seçenekleri bulunur.

Encode

Encode, Android için geliştirilmiş bir yazılım uygulamasıdır ve uygulama içi ürünler öge başına dolar üzerinden ücretlendirilir. Dünya genelinde pek çok kullanıcıya sahiptir.

SoloLearn

SoloLearn, iOS, Android ve web üzerinde kullanılabilen bir kodlama platformudur. Uygulama içi kurslar ve ürünler dolar üzerinden ücretlendirilir ve içerisinde Python, Java, C++, Ruby, Go gibi programlama dillerinin kursları bulunur.

Visual Studio

Visual Studio, ticari kuruluşlar için Professional üyeliği olan bir yazılım uygulamasıdır. Ayrıca enterprise aboneliği de bulunur ve dolar bazında ücretlendirilir. Microsoft tarafından geliştirilen bu uygulama, bireysel kullanıcılar için ücretsiz yazılım seçeneklerine sahiptir.

Oracle

Oracle, bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır ve dolar bazında fiyatlandırma seçenekleri sunar. Bu büyük yazılım şirketi tarafından geliştirilen uygulama, veri tabanı yönetimi için SQL tabanlı bir programlama dili olan Oracle Veri Tabanı sunar.

AppFellas olarak yazılım mimarisi, yazılım uygulamaları ve çok daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.