AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme Redux Nedir? React - Redux Kullanımı 2023 - AppFellas

Redux Nedir?

Redux Nedir?

Redux Nedir?

React ve Redux, komplike ve ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmak için yaygın olarak birlikte kullanılan iki popüler JavaScript kütüphanesidir. Bu yazıda, React ve Redux'un ne olduğuna, nasıl çalıştıklarına ve güçlü web uygulamaları oluşturmak için nasıl kullanılacağına ayrıntılı olarak bakacağız.

React Nedir?

Öncelikle React'e bir göz atalım. React, kullanıcı arabirimleri oluşturmak için bir JavaScript kitaplığıdır. Geliştiricilerin, karmaşık kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kolayca oluşturulabilen yeniden kullanılabilir kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmasına olanak tanır. React, gerçek DOM'daki güncellemeleri optimize ederek onu diğer JavaScript kitaplıklarından ve çerçevelerinden daha hızlı ve daha verimli hale getiren sanal bir DOM kullanır.

React'in temel özelliklerinden biri, yeniden kullanılabilir bileşenler oluşturmanıza izin vermesidir. Bu bileşenler, uygulamanızın yapısı hakkında akıl yürütmeyi kolaylaştıran karmaşık kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kolayca oluşturulabilir. React ayrıca, hata ayıklamayı ve uygulamanızın durumunu ve donanımlarını incelemeyi kolaylaştıran React Developer Tools tarayıcı uzantısı gibi güçlü bir araç seti sağlar.

React, yeniden kullanılabilir bileşenler ve verimli kullanıcı arayüzleri oluşturmak için harika olsa da, uygulamanızın durumunu nasıl yöneteceğiniz konusunda pek fazla rehberlik sağlamaz. Redux'un devreye girdiği yer burasıdır.

Redux Nedir?

Redux, uygulamanızın durumunu yönetmek için bir kitaplıktır. Uygulamanızın durumunu yönetmek için basit ve öngörülebilir bir yol sağlayarak, uygulamanızın durumundaki değişikliklerin kullanıcı arayüzünü nasıl etkileyeceğini anlamayı kolaylaştırır.

Redux'un merkezinde, uygulamanızın tüm durumunu içeren bir nesne olan store bulunur. Store, uygulamanızın mevcut durumunu ve bir eylemi alan ve uygulamanızın yeni durumunu döndüren createStore yöntemine bir indirgeyici işlevi iletilerek oluşturulur.

Actions, uygulamanızın durumunun nasıl değiştirilmesi gerektiğini açıklayan düz JavaScript nesneleridir. Store.dispatch yöntemi kullanılarak mağazaya gönderilebilirler. Store daha sonra eylemi, uygulamanızın durumunu güncellemek için eylemi kullanacak olan redüktör işlevine iletir.

Redux'un temel özelliklerinden biri, katı bir tek yönlü veri akışını zorlamasıdır. Bu, uygulamanızın durumunu güncellemenin tek yolunun store'a bir eylem göndermek olduğu ve kullanıcı arayüzünü güncellemenin tek yolunun, bileşenlerinizi güncellenmiş duruma göre yeniden oluşturmak olduğu anlamına gelir. Bu, uygulamanızın durumundaki değişikliklerin kullanıcı arayüzünü nasıl etkileyeceğini anlamayı kolaylaştırır ve uygulamanızda hata ayıklamayı ve test etmeyi kolaylaştırır.

Redux, uygulamanızın durumunu yönetmenin yanı sıra API çağrıları gibi zaman uyumsuz eylemleri işlemek için bir yol da sağlar. Redux store'u özel işlevlerle genişletmenin bir yolu olan ara yazılımları kullanır. En popüler ara katman yazılımlarından biri, zaman uyumsuz eylemler gerçekleştirebilen ve birden çok eylem gönderebilen bir işlev göndermenize izin veren redux-thunk kitaplığıdır.

React - Redux Kullanımı

React ve Redux, karmaşık ve ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olabilecek güçlü araçlardır. Yeniden kullanılabilir bileşenler ve verimli kullanıcı arayüzleri oluşturmak için React'i ve uygulamanızın durumunu yönetmek için Redux'u kullanarak, anlaşılması, hata ayıklaması ve test edilmesi kolay güçlü web ve mobil uygulamaları oluşturabilirsiniz.

React bileşenlerinizi Redux'a bağlamak için uygun bir yol sağlayan React-Redux kütüphanesi de not edilmesi önemlidir. Bileşeninizi saran ve ona mağazadan ihtiyaç duyduğu verileri ve eylemleri sağlayan connect adlı daha üst düzey bir bileşen kullanır. React-Redux ile, donanımları birden çok bileşen seviyesinden manuel olarak geçirmeniz gerekmez ve bu, bileşenlerinizdeki mağazayı kullanmayı kolaylaştırır.

Özetle, React ve Redux, karmaşık ve ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmak için birlikte kullanılabilen iki güçlü kitaplıktır. React, yeniden kullanılabilir ve verimli kullanıcı arabirimleri oluşturmanın bir yolunu sunarken Redux, uygulamanın durumunun basit ve öngörülebilir bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. React ve Redux birlikte anlaşılması, hata ayıklaması ve test edilmesi kolay karmaşık ve güçlü web uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırır. React-Redux kitaplığının eklenmesi, React bileşenlerinizi Redux'a bağlamanızı daha da kolaylaştırarak sorunsuz entegrasyon ve kolaylaştırılmış veri akışı sağlar. Genel olarak React, Redux ve React-redux, sağlam, bakımı yapılabilir ve yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmak için geliştiriciler arasında popüler seçeneklerdir.