AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme AppFellas - Mobil Uygulama Geliştirme Backend Developer Kimdir? Ne İş Yapar

Backend Developer Kimdir? Ne İş Yapar

Backend Developer Kimdir? Ne İş Yapar

Backend Developer Kimdir? Ne İş Yapar

Bir backend developer, web uygulamalarının sunucu tarafını oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir bilgisayar ya da yazılım mühendisidir. Basit bir ifadeyle, bir web sitesinin veya uygulamanın "perde arkası" işlevselliğinden sorumludurlar. Backend geliştiriciler, son kullanıcı için sorunsuz ve verimli bir deneyim sağlamak için uygulamanın kullanıcıya dönük tarafında uzmanlaşmış Frontend geliştiricilerle yakın bir şekilde çalışır.

İlgili içerik:

Backend Developer Maaşları

Frontend Developer Kimdir? Ne İş Yapar

Fronted Developer Maaşları

Bir arka uç geliştiricinin ana sorumlulukları şunları içerir:

  • Veritabanı yönetimi: Backend geliştiricileri, uygulama tarafından kullanılan verileri depolayan ve düzenleyen veritabanlarının tasarlanmasından ve sürdürülmesinden sorumludur. Buna tablolar, alanlar ve ilişkiler oluşturmanın yanı sıra verileri almak ve işlemek için SQL sorguları yazmak ve optimize etmek dahildir.
  • API geliştirme: Backend geliştiricileri, farklı sistem ve hizmetlerin birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan uygulama programlama arabirimlerini (API'ler) oluşturmaktan ve sürdürmekten sorumludur. Bu, API uç noktası yapısının tasarlanmasını, veri modellerinin ve parametrelerinin tanımlanmasını ve güvenlik ve kimlik doğrulama önlemlerinin uygulanmasını içerir.
  • Sunucu tarafı mantığı: Backend geliştiricileri, uygulamaya güç veren sunucu tarafı kodunu yazmaktan sorumludur. Bu, iş mantığının uygulanmasını, kullanıcı girdilerinin işlenmesini ve Frontend gelen isteklere yanıtların üretilmesini içerir.
  • Ölçeklenebilirlik: Backend geliştiricilerin, uygulamanın yüksek hacimli trafiği kaldırabilmesini ve gerektiğinde kolayca ölçeklendirilebilmesini veya küçültülebilmesini sağlaması gerekir. Bu, darboğazların belirlenmesi ve ele alınmasının yanı sıra önbelleğe alma ve yük dengeleme tekniklerinin uygulanmasını içerir.
  • Güvenlik: Backend geliştiricileri, uygulamayı ve verilerini yetkisiz erişim veya saldırılardan korumak için güvenlik önlemlerini uygulamaktan sorumludur. Bu, veritabanının ve sunucunun güvenliğini sağlamayı, şifreleme ve kimlik doğrulama uygulamalarını ve düzenli güvenlik denetimleri gerçekleştirmeyi içerir.

Frontend geliştiricilerle karşılaştırıldığında, Backend geliştiricilerin genellikle uygulamaya güç veren temel teknolojiler hakkında daha derinlemesine bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Ayrıca Python, Java, Ruby, Node.js, C# ve diğerleri gibi bir veya daha fazla programlama dilinde yetkin olmaları gerekir. Ek olarak, veritabanları ve veri yapıları hakkında sağlam bir anlayışa ve web sunucuları, işletim sistemleri ve bulut platformları gibi sunucu tarafı teknolojilere ilişkin deneyime sahip olmaları gerekir.

Özetle, Frontend geliştiriciler uygulamanın kullanıcıya dönük yönüne odaklanır ve iyi görünmesini ve çalışmasını sağlarken, Backend geliştiriciler temel altyapıya odaklanır ve uygulamanın verimli, güvenli ve ölçeklenebilir olmasını sağlar.

Hem Frontend hem de Backend geliştiriciler, bir web uygulamasının geliştirme sürecinde çok önemli roller oynar. Frontend geliştiriciler, bir web sitesinin veya uygulamanın tasarımından, düzeninden ve kullanıcı deneyiminden sorumluyken, Backend geliştiriciler, veritabanı yönetimi, API geliştirme, sunucu tarafı mantığı, ölçeklenebilirlik ve güvenlik dahil olmak üzere uygulamanın sunucu tarafına odaklanır.

Frontend ve Backend geliştirme arasındaki farkı anlamanın bir yolu, bunu istemci-sunucu modeli açısından düşünmektir. Bu durumda istemci, kullanıcının web tarayıcısıdır ve sunucu, web sitesinin içeriğini ve işlevselliğini depolayan ve sunan bilgisayar veya bilgisayar kümesidir.

Frontend geliştiriciler, kullanıcının tarayıcısında çalışan ve web sitesinin içeriğini görüntülemekten ve kullanıcı etkileşimlerini yönetmekten sorumlu olan kod olan istemci tarafında çalışır. Buna HTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojilerin yanı sıra React, Angular ve Vue.js gibi çerçeveler ve kitaplıklar dahildir.

İlgili İçerik:

React Nedir? 

Angular Nedir?

Angular vs React vs Vue

Backend geliştiricileri ise, sunucu üzerinde çalışan ve istemciden gelen istekleri işlemekten, verileri alıp depolamaktan ve Front'a gerekli işlevselliği sağlamaktan sorumlu olan kod olan sunucu tarafında çalışır. Buna Node.js, Ruby on Rails, Django ve Spring gibi teknolojiler dahildir. Arka uç geliştiricileri, gereksinime bağlı olarak Python, Java, C# ve diğerleri gibi farklı dilleri kullanır.

Hem Frontend hem de Backend geliştiricilerin, web geliştirme kavramları hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmaları ve bir ekip ortamında iyi çalışabilmeleri gerekir. Ancak, her rol için gerekli olan belirli beceri ve bilgiler oldukça farklı olabilir.

Frontend geliştiricilerin tasarım konusunda iyi bir göze sahip olmaları ve görsel olarak çekici düzenler ve kullanıcı arayüzleri oluşturabilmeleri gerekir. HTML, CSS ve JavaScript'te yetkin olmalı ve Sass ve LESS gibi CSS ön işlemcilerinin yanı sıra React ve AngularJS gibi JavaScript çerçeveleri ve kitaplıklarını kullanabilmelidirler.

Backend geliştiricilerin ise sunucu tarafı teknolojiler ve veritabanları hakkında güçlü bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Bir veya daha fazla programlama dilinde yetkin olmalı ve verimli ve ölçeklenebilir kod yazabilmelidirler. Ayrıca veritabanları, veri yapıları ve SQL'in yanı sıra web sunucuları ve işletim sistemleri konusunda da deneyim sahibi olmalıdırlar.

Günümüzün hızlı tempolu ve sürekli değişen teknoloji ortamında, Backend ve Frontend geliştiriciler, kendi alanlarındaki en son araçlar ve teknolojilerle kendilerini güncel tutmalıdır. Ayrıca, farklı mimari kalıpları iyi anlamaları ve bir projenin gereksinimlerine en uygun olanı seçme becerisine sahip olmaları gerekir.

Sonuç olarak, Backend ve Frontend geliştirme, kendi beceri ve sorumluluklarına sahip iki farklı web geliştirme alanıdır. Backend geliştiriciler, web uygulamalarının sunucu tarafından sorumludur, Frontend geliştiriciler ise kullanıcıya bakan taraftan sorumludur. Her ikisi de bir web uygulamasının geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynar ve son kullanıcıya sorunsuz ve verimli bir deneyim sunmak için birbirleriyle koordinasyon içinde çalışmaları gerekir.